Integrationer som gör jobbet

Genom att integrera olika system med varandra skapas bra förutsättningar att automatisera så mycket som möjligt av arbetet. Olika system är bra på olika saker och genom att skapa integrationer dem emellan sparar man inte bara tid och pengar utan man säkerställer också att man får samma kvalitet genom hela kedjan av informationsutbytet.

Aktuella lösningar


Transics och TransPA

Vi har byggt en enkel integration mellan Transics och TransPA som gör att arbetstiderna som registreras i lastbilens färdskrivare automatiskt läses in direkt till lönesystemet TransPA. Nu behöver man inte längre manuellt registrera sina arbetspass som chaufför och kontoret behöver inte manuellt lägga in några tider utifrån lösa lappar eller liknande.

Kundspecifika lösningar


Integration 1

I Motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt.

Integration 2

I Motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt.

Integration 3

I Motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt.

Integration 4

I Motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt.

Integration 5

I Motsättning till vad många tror, är inte Lorem Ipsum slumpvisa ord. Det har sina rötter i ett stycke klassiskt litteratur på latin från 45 år före år 0, och är alltså över 2000 år gammalt.