Färdiga produkter

Företag med ungefär samma behov och affärsidé använder i stort sätt samma typ av mjukvara. Så varför uppfinna hjulet på nytt? Kika runt bland våra befintliga produkter och se om du hittar nåt som passar dig.
 

Hur vill ni bygga er produkt?

Vi på Mjukvarufabriken strävar ständigt efter att automatisera och förenkla våra kunders vardag. Tillsammans med er som kund tar vi fram lösningar som är skapade för er verksamhet. Hur skulle ni vilja att ert system fungerade?

Arbetsmiljöverktyget

Ett papperslöst arbetsmiljöarbete

Att ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar har visat sig har stora fördelar för organisationer och företag. Genom att arbeta förebyggande och i god tid undviker man många olyckor, skador och dålig arbetsmiljö. I vårt verktyg har du allt samlat som rör ert arbetsmiljöarbete i organisationen. Medarbetaren, chefen, skyddsombudet m.fl. har alla möjlighet att påverka arbetet och har god inblick i allt som sker.

Läs mer

Sysarb

Uppskattat verktyg för att genomföra en lönekartläggning

En programvara som strukturerar och förenklar arbetet med lönebildning på din arbetsplats och hjälper arbetsgivare att säkerställa att lönerna är jämställda. Vi har ett tätt samarbete med Sysarb och är med och utvecklar deras produkt kontinuerligt.

Läs mer

EIO Eltest +

Nu utför du elbesiktningarna ännu enklare och smidigare

Istället för papper, penna och kamera kan man nu utföra elbesiktningar digitalt med sin mobil. Tillsammans med installatörsföretagen har vi tagit fram en lösning där alla besiktningar samlas digitalt på ett ställe. Denna produkt gäller endast Installatörsföretagens medlemmar.

Coststop

Kvalitetssystem för rapportering och avvikelsehantering

Coststop är ett kvalitetssystem framtaget av åkeribranchen för åkeribranchen. Systemet hanterar bland annat avvikelserapprtering, checklistor, bränsleuppföljning m.m. Vi har fått uppdraget att vidareutveckla deras befintliga produkt med nya funktioner, ett nytt gränsnitt för mobiler samt integrationer till andra system.

Läs mer