Med arbetsmiljöverktyget får ni kontroll på det systematiska arbetsmiljöarbetet och sparar värdefull tid!

Vi har lagar att förhålla sig till när det kommer till systematisk arbetsmiljöarbetet (SAM), lagar med syfte att säkerställa en bra miljö på arbetsplatsen, men även att ett kontinuerligt arbete sker för att få en bättre arbetsplats.

Det ska rapporteras, dokumenteras, hanteras och utvärderas och detta jobb är tidskrävande och svårt. Ofta blir det mycket papper och svårt att få en överblick och kontroll på arbetsmiljöarbetet om det inte finns en möjlighet att lägga stora resurser på detta arbete. Stora resurser är bra men gör det också svårare att få kontroll och överblick på arbetet.

Det är här vi tar in våran expertis med att bygga användarvänliga verktyg genom att utveckla just detta tillsammans med några kommuner som är experter på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att tillsammans slå ihop våra kunskaper och lösa problem som uppstår med arbetsmiljöarbetet.

 

SAM hjälper dig som chef att prioritera beslut för dina anställda

Det finns lagar att förhålla sig till när det kommer till systematisk arbetsmiljö (SAM), lagar med syfte att säkerställa en bra miljö på arbetsplatsen men även att ett kontinuerligt arbete sker för att främja arbetsmiljön. Det ska rapporteras, dokumenteras, hanteras och utvärderas och detta jobb är tidskrävande och svårt.

Det är ofta mycket papper och svårt att få en överblick och kontroll på arbetsmiljöarbetet om det inte finns en möjlighet att lägga stora resurser på detta arbete. Stora resurser är bra men gör det också svårare att få kontroll och överblick på arbetet.

Det är här vi tar in våran expertis med att bygga användarvänliga verktyg genom att utveckla just detta tillsammans med några kommuner som är experter på det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att tillsammans slå ihop våra kunskaper och lösa problem som uppstår med arbetsmiljöarbetet.

 • Rapportera ärenden

  Medarbetaren rapporterar in ärenden genom en app som är unik för varje organisation, där ärendet hamnar på enskild enhet och ansvarig person.

 • Genomföra kartläggning

  Skapa skyddsronder eller medarbetarundersökningar, som skickas ut och görs i en app där alla svar kommer tillbaka till verktyget. Det finns möjlighet att åtgärder skapas som ärenden på vissa typer av svar som man själv ställer in.

 • Läsa dokument

  Visa dina policydokument, länkar till hemsidor eller ge möjligheten att ladda ner skyddsronder. Detta gör att ni möjliggör för alla i organisationen att ta del av viktiga dokument på specifika avdelningar.

 • Överblick för skyddsombud

  Överblick för skyddsombud gör om gör rätt Ge skyddsombud överblick av inrapporterade ärenden och arbetet med arbetsmiljön utan att skyddsombudet har möjlighet att redigera eller ändra på något.

 • Analysera statistik

  Med hjälp av all data som kommer in från medarbetaren tillsammans med jobbet från varje enhetschef, så finns det möjlighet att få ut statistik som genomsyrar hela organisationen för att direkt kunna se vart det behöver göras åtgärder för att få en bättre arbetsplats.

 • Ta fram handlingsplan

  Chefen kan enkelt skapa och underhålla handlingsplanen över de åtgärder som behöver utföras i sin del av organisationen.

Anpassat för er organisation

Genom samarbetet har vi byggt ett verktyg som går att anpassa efter varje organisation, om man är en liten eller stor aktör, och väljer själv hur jobbet ska utföras för att skapa en bra arbetsmiljö.
Vi på Mjukvarufabriken har lagt stor vikt vid att göra det så enkelt som möjligt för medarbetaren att rapportera in ärenden, göra skyddsronder och medarbetarundersökningar. För att ansvariga för arbetsmiljön på varje enhet eller organisation ska få kontroll och möjlighet till statistik för att kunna jobba mot problematiken som finns eller uppstår.
Jag vill veta mer, kontakta mig!

Anpassat för er

Genom samarbetet har vi byggt ett verktyget som går att anpassa efter ens egen organisation, om man är en liten eller stor aktör, och väljer själv hur en vill jobba för att främja arbetsmiljö.

Vi har lagt stor vikt vid att göra det så enkelt som möjligt för medarbetaren att rapportera in ärenden, göra skyddsronder och medarbetarundersökningar. För att ansvariga för arbetsmiljön på varje enhet eller organisation ska få kontroll och möjlighet till statistik för att kunna jobba mot problematiken som finns eller uppstår.

Jag vill veta mer, kontakta mig!